Historia świata

Historia Persji Tom I. Od czasów najdawniejszych do najazdu Arabów

Kod produktu: 00041E
Cena:16.80PLN
Dostępność:duża
Ilość: szt.
Autor:Składanek Bogdan
Wydanie:Warszawa 2014
Liczba stron:388
Rozmiar:165x235 [mm]
ISBN epub:978-83-8002-026-9
ISBN mobi:978-83-8002-027-6

Persja, obecnie Iran, odgrywała w odległej przeszłości ważną rolę w dziejach Azji Środkowej i Zachodniej, a także w basenie Morza Śródziemnego. Po pokonaniu Syrii i Babilonii, rywalizując przez stulecia z Grecją, Rzymem i Bizancjum, kraj ten zdobył trwałą pozycję w geopolitycznych układach tej części świata. Wielowiekowa historia Persji to okresy świetności i chwały, ale także czasy mroku i upadku.

Pierwszy tom obejmuje okres od czasów przedaryjskich do najazdu Arabów w VII wieku. Książka kładzie nacisk na historię polityczną, ale uwzględnia również znaczenie religii i spraw gospodarczych. W aneksie do książki zawarto tłumaczenie i historyczno-filologiczny komentarz perskich inskrypcji klinowych dotyczących dziejów Persji tego okresu.