Historia świata

Afrykańskie państwo Kilindich w XVIII i XIX wieku

Kod produktu: 00015E
Cena:11.20PLN
Dostępność:duża
Ilość: szt.
Autor:Pawełczak Marek
Wydanie:Warszawa 2014
Liczba stron:212
Rozmiar:165x235 [mm]
ISBN epub:978-83-63778-77-4
ISBN mobi:978-83-63778-80-4
Książka dotyczy historii państwa Kilindich, leżącego w górach Usambara w Afryce Wschodniej, na obszarze dzisiejszej Tanzanii. Autor próbuje odpowiedzieć na pytania wiążące się z powstaniem i funkcjonowaniem tego państwa okresie od połowy XVIII wieku do utraty niepodległości w 1895 roku. Praca opiera się na założeniach, że państwo Kilindich funkcjonowało dzięki - dającej korzyści obu stronom - swoistej umowie społecznej, zawartej pomiędzy lineażem panującym rodu Kilindich a wspólnotami plebejskimi. Odtwarzając układ sił i rozkład ciężarów związanych z utrzymaniem instytucji państwa, autor odczytał treść tej umowy i sposób, w jaki interpretowali ją uczestnicy.