Ebooki

Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata

Kod produktu: 00285E
Cena:21.00PLN
Dostępność:duża
Ilość: szt.
Autor:Stefan Kałuski
Wydanie:Warszawa 2017
Liczba stron:303
Rozmiar:165x235 [mm]
ISBN epub:978-83-8002-696-4
ISBN mobi:978-83-8002-697-1
Odpowiedzi na pytanie o sens i rolę granic politycznych szukają różne dziedziny nauki: historia, geografia, prawo, politologia. Każda z dziedzin bada ich różne cechy. Czy są one największym absurdem antropogenu, czy doskonałym sposobem organizacji życia społeczeństw?
Książka „Blizny historii…” stanowi barwny opis geograficznych aspektów przebiegu i funkcji granic państw. Dokonano ich oceny jako barier przestrzennych, ich przenikalności i przepuszczalności oraz geograficznych uwarunkowań kształtowania się więzi transgranicznych. Przestrzenne zróżnicowanie granic politycznych omówiono w ramach sześciu jednostek terytorialnych (kontynentów) uzupełnionych o granice morskie.
Intencją Autora było przygotowanie książki spełniającej kryteria podręcznika akademickiego a zarazem przydatnej dla wszystkich zainteresowanych problemami współczesnego świata.